eSportz Organizer

eSportz Organizer
CountryIndia
Founder 
PartnershipNo

Org Social

About

Tournament Amount

Year 2021
  1. Esportz Premier Series
    Prize pool:- ₹1,000,000 INR

Ongoing Tournamnets

Upcoming Tournament's

Completed Tournament's

1. eSportz Premier Series 2022

eSportz Organizer

Premier Series

Official Organize By eSportz